خدا اینا حر فای منه

دیگه از یادت ببر  که میمونم

دیگه امیدی برای فردا نداشته باش

دیگه روزگار عشق و عاشقی گذشت

گناهی نداشتم و تو اوج بی گناهی محکوم به اعدام

سهم من از این دنیا یعنی سهم همه ماها از این دنیا فقط یک وجب خاکه

ولی من زودتر به حقم رسیدم اونم نخواسته

یادم میاد روزایی که یکی تو گوشم میگفت دوسم داره

یکی که دلمو به درد آورد ولی تنها آغوش اون منو آروم میکنه

بارون عشم بارید آفتاب جدایی دراومد

یکی توروم گفت دوسم داره ورفت همه چی یادش رفت

دستاش همیشه تو دستم بود ولی نمیدونستم فقط واسه لذت

دوست داشت مال اون باشم خداییشم بودم ولی مال من نبود

ولی با خدا هم یکم حرف دارم

خدا تو که میدونستی اون هیچ وقت مال من نمیشه پس چرا اومد تو زندگیم

خوشت میاد هرشب التماست کنم که اونو از یادم ببر

دلت خوشه خدا؟؟؟هروقت ببینمش گریم بگیره

باشه خدا حرفی نیست لذت ببر از عذاب دادن بنده هات

توکه خدایی رحم نکردی چه انتظار آدمات هم بی رحم نباشن

منی که یه عمر تو دلم برا کسی دعا کردم که همیشه نفرینم کرد

ولی اون محبتی که یه روز برای اون تو دلم بود حالا نفرت شده

میگن عشق تاریخ انقضا نداره آره ولی من انقدر نگهش داشتم که خراب شد

مثل میوه ای که شیرینه ولی از گندیدش عرق تلخ میسازن 

/ 0 نظر / 31 بازدید