ای کاش بچه گی هامون برگردن

چرا چشمات خیسه آبه؟؟

نگو گریه هات از سر دلسوزیه

میدونم اشک شوقه

شب ازدواجته اشک شوق نریزی؟؟؟؟

تو فکر این بودم نکنه که تو یه روز بری و من تنها بشم

اما امشب قراره واسه همیشه مال یک دیگه بشی

برو مبارکت باشه اما یادم نمیره تموم حرفات

بیشتر از دوروز زنده نیستم

حتما یادته که گفتیم بدون هم میمیریم

فرقش این جاست که تو دروغ گفتی ولی من دارم بهش عمل میکنم

حتما میدونی چند سال باهم بودیم

میدونی چند سال چشمم هیچ کسی غیر تو رو ندیده؟؟؟

آره میدونی مگه میشه یادت بره

ولی الان برات بچه گونه شدن

ولی من با همون بچه گی ها زندگی میکنم

شاید واسه هر دوتامون زود بود ولی وقتی فهمیدم تو دلت چی هست خیلی دیر شده بود

تو خیلی زود به خیالت بزرگ شدی ولی من به نظرت بچه ام

آخه بی معرفت مگه دل بچه رو میشکنن که تو شکستی؟؟؟

به خیالت بزرگ شدی ولی بچه ها عشقشون پاک تره

دلشون صافه دوست داشتنشون واقعی و قهر شون فقط دو دقیقه

ای کاش بچه گی هامون برگردن 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید